РАЗУМИР
Брой 4

Р А З У М И Р
Дом на авангардна и разностранна творческа мисъл...
Наследник и продължител на традицията на "Свещеният сметач"...
...и на "Изкуствен разум" - Изследванията на Тодор Арнаудов - Artificial Mind

РАЗУМИР
Брой 3
 • Митът за Демокрацията

  от истиниста Тодор Арнаудов, 2015 г. (посл.ред.30.7.2018)
   Други заглавия

  • Свобода на словото, добросъвестност и обективност в политическото говорене за демократи и комунисти
  • Pax Democratius
  • Ο ΜΎΘΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
  • Мирът на Демокраций
  • Новосветовният бог на демокрацията
  • Демокрацийският колос
  • Демокрацийска справедливост
  • Митът на Демонкраций
  • Мирът на Демонкраций

  • Манифест на Човешковластие/Човековластие (Народовластие)
   Предложения за явно гласуване, изрично задаване на второ и трето желание при избори, и образование по критическо мислене в училище чрез преподаване на произведения като "1984", методите за манипулация в телевизията, пропагандата и рекламата и др.

 • Към вечната война


  • Разумир и съюзници срещу вековните мерзавци
  • Кант, Шопенхауер, Енгелс, Маркс, Оруел, Чомски, Марков, Фъртунов и Разумир срещу световните мерзавци
  • Разумът срещу печалбарите, негодниците и убийците

 • Тъпанасов, или СЕКС, другари!

  Фантастично реалистичен сатиричен разказ на абсурда от Тодор Арнаудов - Тош за обществените събития от 2002 г., ученическите протести срещу т.нар. реформи в образованието, напъните на т.нар. българско правителство за влизане в ЕС - Съюза на Европейските Капиталистичски Страни (СЕКС); осмиващ приказките за светлото бъдеще на еврооптимистите, насилственото затваряне на реакторите на АЕЦ за да допуснат България в ЕС и т.н.
  Първо издание от 2002 г. в сп. "Свещеният сметач". Предговор от 2007 г.
 • СЕКС, или 135 години стигат
  Сатирична песен от Китариста (Тош), 2013 г.
 • Вицове
 • Следват и други


  20.10.2015 - 6.11.2015
        Подкрепи с дарение   razumir@twenkid.com   Други медии
РАЗУМИР
Брой 2

Дом на авангардна и разностранна творческа мисъл...
Наследник и продължител на традицията на "Свещеният сметач"...
...и на Изследванията на Тодор Арнаудов - Artificial Mind

Универсален изкуствен разум (AGI), Мислещи машини, Самоусъвършенстващи се мислещи машини (SIGI), Всестранни неограничено самоусъвършенстващи се машини (VLSI), Обикновен "изкуствен интелект" (AI, ИИ), Роботика и роботи, Компютърно творчество, Обработка на естествен език (NLP), Синтез на естествен език, Генериране на естествен език (NLG), Синтез на реч (Text-to-speech synthesis, TTS), Невронауки, Когнитивни науки, Психология на развитието, Системни невронауки (Systems Neuroscience), Познавателни изчислителни архитектури (Cognitive Computing), Компютърно зрение, Визуални ефекти, Софтуер, Социология, Философия, Лингвистика, Социолингвистика, Семиотика, Литература, Сатира, Хумор, Комедия, Музика, Кино, Изкуства, Творчество, Теория на творчеството, Естетика, Етика, Трансхуманизъм, Свръхчовек, Футурология, Бъдеще, Високи технологии, Следващото еволюционно стъпало...

 • RAZUMIR is a new e-zine, a home of publications of avant-garde creative and theoretical thought, talent, media and invention...
   
 • RAZUMIR is a successor of the multidisciplinary independent avant-garde e-zine, which was probably one of the first AGI-transhuminst-cosmist related e-zines on the Internet:
  "The Sacred Computer"*

   
 • ...and an extension of Todor Arnaudov's blog Todor Arnaudov's Researchers
   

 • "The Sacred Computer" (initially "ЕИМ Свят", shortly later "Свещеният сметач") had 30 issues between late 2000 and early 2004, and one single short-revival issue in 2005. It was written in Bulgarian, covered various advanced topics and was the home of the works from the series Teenage Theory of Universe and Mind from late 2001 to early 2004, the transhumanist and philosophical SF novel "The Truth" (2002) and the inventive novel "Ada" (1/2004), dedicated to Ada Lovelace. The author later created two of the first University courses in AGI worldwide and taught them at Plovdiv University in 2010 and 2011.
   
 • RAZUMIR is a newly created neologism, it comes from "Razum" - mind, intelligence - and "Mir" - peace (and "world", in a rarely used today older sense), and sounds like a real Bulgarian name - similar to Stanimir, Krasimir, Dobromir etc.
   
 • The photo is a still from the artistic documentary "Angel vs Terminator" which covers the experience of the participants of the 2009's science communication show "Famelab" from the inside.
   
     Пиши ни или Тук      Подкрепи с дарение      Броеве     #2      #1

Социологът Иво Христов за олигархичния модел в България

ТВ СКАТ - "Директно за икономиката," 11.07.2013г.

Доц. Иво Христов - културата на бедността

"Култура на бедността"
Участват: Григор Лилов - журналист: доц. Иво Христов - социолог.
ТВ СКАТ - "Директно за икономиката," 19.09.2013г.


        Пиши ни или Тук© Todor Arnaudov 2014 - 2015       Харесай във Фейсбук